Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 27 listopada 2023 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 27 listopada 2023 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2022, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000257/09/D z dnia 23 maja 2023 r.

Zapytanie ofertowe_nr 1_AUDYT – pobierz
Załącznik nr 1_2023-11_nr1 – Wytyczne do audytu
Załącznik nr 1_2023-11_nr1 – Wytyczne do audytu_OŚW
Załącznik nr 2_2023-11_nr1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3a_2023-11_nr1 – oświadczenie o bezstronności – podmiot
Załącznik nr 3b_2023-11_nr1 – oświadczenie o bezstronności – osoba
Załącznik nr 4_2023-11_nr1 – wykaz wykonanych audytów
Załącznik nr 4_2023-11_nr1 – wykaz wykonanych audytów – PRZYKŁAD
Załącznik nr 5_2023-11_nr1 – wykaz osób do audytu – PRZYKŁAD
Załącznik nr 5_2023-11_nr1 – wykaz osób do audytu
Załącznik nr 6_2023-11_nr1 – umowa audytu

Informacja dotycząca zakończenia postępowania ofertowego nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1