Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 27 listopada 2023 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego


Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 27 listopada 2023 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego


Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 02 stycznia 2023 r. – audyt zewnętrzny.

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 02 stycznia 2023 r. – audyt zewnętrzny.

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 16 listopada 2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 16 listopada 2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 23 września 2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 05 stycznia 2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 03 stycznia 2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 28 października 2021 r. – audyt zewnętrzny

Zapytanie ofertowe z dnia 22 października 2021 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzaniu wybranych zajęć terapeutycznych.

Zapytanie ofertowe z dnia 20 maja 2021 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzaniu form wsparcia w zakresie treningu kompetencji społecznych, treningów umiejętności społecznych oraz terapii psychologiczno-pedagogicznej.

Zapytanie ofertowe z dnia 15 stycznia 2021 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 15 grudnia 2020 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzaniu wybranych zajęć terapeutycznych.

Zapytanie ofertowe z dnia 15 grudnia 2020 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 12 października 2020 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzaniu zajęć terapii zajęciowej.

Zapytanie ofertowe z dnia 15 września 2020 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzaniu wybranych zajęć terapeutycznych.

Zapytanie ofertowe z dnia 5 czerwca 2020 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzaniu wybranych zajęć terapeutycznych.

Zapytanie ofertowe z dnia 20 kwietnia 2020 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzaniu form wsparcia w zakresie treningu kompetencji społecznych, treningów umiejętności społecznych oraz terapii psychologiczno-pedagogicznej.

Zapytanie ofertowe z dnia 20 stycznia 2020 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzaniu form wsparcia w zakresie treningu kompetencji społecznych, treningów umiejętności społecznych oraz terapii psychologiczno-pedagogicznej.

Zapytanie ofertowe z dnia 4 listopada 2019 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”.

Zapytanie ofertowe z dnia 13 listopada 2018 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”

Zapytanie ofertowe z dnia 29 maja 2018 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia form wsparcia w zakresie terapii zajęciowej.

Zapytanie ofertowe z dnia 24 maja 2018 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych.

Zapytanie ofertowe z dnia 27 marca 2018 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia wybranych zajęć terapeutycznych.

Zapytanie ofertowe z dnia 18 stycznia 2018 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć terapii psychologiczno-pedagogicznej.

Zapytanie ofertowe z dnia 14 listopada 2017 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”.

Zapytanie ofertowe z dnia 15 listopada 2017 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia wybranych zajęć terapeutycznych.

Zapytanie ofertowe z dnia 28 sierpnia 2017 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć grupowych gimnastyki korekcyjnej z zajęciami sportowymi

Zapytanie ofertowe z dnia 24.10.2016 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”

Zapytanie ofertowe z dnia 12 sierpnia 2016 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć terapii psychologiczno – pedagogicznej

Zapytanie ofertowe z dnia 13 kwietnia 2016 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia wybranych zajęć terapeutycznych.

Zapytanie ofertowe z dnia 25 marca 2016 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć terapii zajęciowej.

Zapytanie ofertowe z dnia 21 marca 2016 r. na wynajęcie niecki basenowej dla instruktora terapeuty i osoby niepełnosprawnej.

Zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2016 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 4 listopada 2015 r.  z wyboru Wykonawcy usługi audytu zewnętrznego

Zapytanie ofertowe z 22.12.2015