Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich – Polityka Ochrony Dzieci

Informujemy, że Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie jest w trakcie opracowywania i wdrażania „Standardów Ochrony Małoletnich – Polityki Ochrony Dzieci”, które zostaną wprowadzone w życie do dnia 14 sierpnia 2024 r. zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.