LEITER – Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera

LEITER – Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera

– test przeznaczony do badania dzieci w wieku 3 – 15 lat oraz dla dzieci niesłyszących w wieku 3 – 14 lat,

– jest stosowany do diagnozy intelektu, zaletą skali jest to, iż nie wymaga używania ani rozumienia mowy, dlatego jest przydatna do badania dzieci, z  którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy,

– całkowity czas badania około 6o minut

W przypadku gdy beneficjent nie jest pacjentem Stowarzyszenia osoba wykonująca test może wskazać na konieczność wykonania wizyty wstępnej – wywiadu,  na którą rodzic / beneficjent jest zobowiązany donieść wymaganą dokumentację:

  • dokumentacje dotychczas  wydaną  przez Poradnię Psychologiczno –  Pedagogiczną
  •  jeżeli było wykonane badanie ilorazu inteligencji – wynik z  punktami przeliczonymi ze wszystkich podtestów

Beneficjent / rodzic  pokrywa koszty dodatkowej wizyty – zgodnie z cennikiem.

Beneficjent na test przychodzi zdrowy, najedzony i wypoczęty . Test powinien być umówiony w godzinach, w których najlepiej On funkcjonuje.

 

Całkowity koszt testu Leitera: 150 zł 

Płatne do 7 dni od umówienia wizyty na rachunek Stowarzyszenia numer :

48 1540 1131 2113 6207 2850 0018

W tytule: Test  Leitera imię i nazwisko dziecka