MOPS Rzeszów – zadanie publiczne – Szkolenia specjalistyczne dla rodziców i terapeutów… – Umowa nr 25/2019 z 12 kwietnia 2019

W dniu 12 kwietnia 2019 roku Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS podpisało z Gminą Miastem Rzeszów umowę nr 25/2019 o wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenia specjalistyczne dla rodziców i terapeutów z zakresu terapii i rehabilitacji osób
z całościowymi zaburzeniami rozwoju (CZR) oraz zagadnień prawnych w tym obszarze”.

Termin realizacji zadania od 15 kwietnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

W ramach zadania będą zrealizowane następujące działania:

– Szkolenie nr 1: „Jeśli nie internet to co? – oddziaływanie urządzeń medialnych na osoby z CZR”;

– Szkolenie nr 2: „Cyberprzestępczość – zagrożenia i środki przeciwdziałania”;

– Szkolenie nr 3: „Gary La Vignie – pozytywne podejście do trudnych zachowań”;

– Szkolenie nr 4: „Odpowiedzialność prawna przy wykonywaniu zawodu terapeuty, pedagoga, psychologa”;

– Zakup specjalistycznych wydawnictw z zakresu terapii i rehabilitacji osób
z całościowym zaburzeniami rozwoju.

 

KOORDYNATOR ZADANIA

MONIKA ZGRAJA

tel. 691 587 945