Stosowana Analiza Zachowania – Edycja Jesień 2019

Stowarzyszenie SOLIS RADIUS zaprasza na szkolenie:

STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA

kurs III stopniowy terapii behawioralnej.

Prowadzące:

mgr Agnieszka Rajs-Glazar,

mgr Teresa Mayer


INFORMACJE O SZKOLENIU

Planowany czas:

45 godzin wykładowych (45 minutowe)

3 spotkania: sobota, niedziela

WYKAZ MODUŁÓW

I Moduł

Podstawy naukowe Stosowanej Analizy Zachowania

Procesy behawioralne rządzące ludzkim i nie tylko ludzkim zachowaniem.

Systemy wzmocnień – jak je tworzyć, rozwijać i wycofywać.

Zasady wczesnej interwencji behawioralnej.

Jak uczyć czyli podstawowe techniki behawioralne.

II Moduł

Teoria w praktyce- warsztaty dotyczące technik behawioralnych.

Behawioralne techniki kształtowania umiejętności komunikacyjnych.

Jak tworzyć efektywne programy terapeutyczne – diagnoza funkcjonalna jako podstawa IPT.

Uczenie samoobsługi, rozwijanie samodzielności oraz trening czystości. Kształtowanie umiejętności zabawy i konstruktywnego, aktywnego wypoczynku

Jak utrzymywać efekty terapii – techniki generalizacji.

III Moduł

Strategie skutecznej integracji. Funkcjonalna analiza zachowań.

Definicja zachowań deficytowych oraz nadmiarów behawioralnych.

Strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.

Techniki terapii zachowań kompulsywnych oraz fobicznych.

Dokumentowanie procesu terapeutycznego


Miejsce:

Budynek Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie ulica Strażacka 12 D/1


Terminy szkolenia:

I stopień – sobota, niedziela

19 październik 2019 – godzina 9:00 – 15:00

20 październik 2019 – godzina 9:00 – 15:00

II stopień – sobota, niedziela

16 listopad 2019 – godzina 9:00 – 15:00

17 listopad 2019- godzina 9:00 – 15:00

III stopień – sobota, niedziela

7 grudzień 2019 – godzina 9:00 – 15:00

8 grudzień 2019 – godzina 9:00 – 15:00


Odpłatność:

400,00 PLN (czterysta złotych ) za jeden stopień

1200,00 PLN ( jeden tysiąc dwieście złotych) za cały trzystopniowy kurs

Wpłaty za I stopień w kwocie 400,00 zł (czterysta złotych) prosimy dokonać do 4  października br. w biurach placówek Stowarzyszenia  lub na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie SOLIS RADIUS

Saska 56

35 – 630 Rzeszów

Nr Konta:  48 1540 1131 2113 6207 2850 0018

z dopiskiem: Imię, nazwisko i data szkolenia

Wpłaty za pozostałe stopnie prosimy dokonać odpowiednio:

za II stopień do 7 listopada 2019 roku,

a za III stopień do 29 listopada 2019 roku.

Na terenie Budynku Stowarzyszenia SOLIS RADIUS  obowiązuje obuwie zamienne!!!

Zapisy i informacje szczegółowe:

Monika Zgraja

691 587 945

Po telefonicznej rezerwacji miejsca prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz o wysłanie na adres mailowy: m.zgraja@solisradius.pl bądź złożenie go w biurze Stowarzyszenia.

POBIERZ FORMULARZ