Zapytanie ofertowe z dnia 18 stycznia 2018 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć terapii psychologiczno-pedagogicznej.

Zapytanie ofertowe z dnia 18 stycznia 2018 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzaniu zajęć terapii psychologiczno-pedagogicznej dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 2/2016, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000125/09/D z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe_2018-01-18 – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – psych-ped_2018-01-18

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o bezstronności – psych-ped_2018-01-18

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o ub. emer-rent. – psych-ped_2018-01-18

Informacja dotycząca zakończenia postępowania 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia