Zapytanie ofertowe z dnia 28 sierpnia 2017 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć grupowych gimnastyki korekcyjnej z zajęciami sportowymi

Zapytanie ofertowe z dnia 28 sierpnia 2017 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzeniu zajęć grupowych gimnastyki korekcyjnej z zajęciami sportowymi dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 2/2016, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000125/09/D z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe – POBIERZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – instruktor_2017-08-28

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o bezstronności – instruktor_2017-08-28

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o ub. emer-rent. – instruktor_2017-08-28

Informacja dotycząca zakończenia postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia