Zapytanie ofertowe z 22.12.2015

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu pn. ” Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS” współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie nr ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 roku.

Zapytanie ofertowe – POBIERZ

Załączniki – POBIERZ