Podpisanie aneksu do umowy nr ZZO/000204/09/D na realizację projektu pn.: „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS” finansowanego ze środków PFRON

PFRON – Konkurs 1/2020: Pokonamy bariery – Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS – Umowa nr ZZO/000204/09/D z 11 maja 2021