Podpisanie umowy nr ZZO/000257/09/D na realizację projektu pn.: „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS” finansowanego ze środków PFRON

Link do podpisanej umowy:
PFRON – Konkurs 1/2022: Działamy razem – Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS – Umowa nr ZZO/000257/09/D z 23 maja 2023