PFRON – Konkurs 1/2022: Działamy razem – Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS – Umowa nr ZZO/000257/09/D z 23 maja 2023

Konkurs 1/2022

„Działamy razem”

W dniu 23 maja 2023 roku Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS podpisało z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę nr ZZO/000257/09/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu pod nazwą Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS wykonywanego w terminie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2025 r. który dotyczy realizacji zadania: „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”.

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Wnioskodawcy (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

W ramach realizacji zadania są prowadzone następujące formy wsparcia określane przez zespół terapeutów Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego:

– indywidualne zajęcia terapeutyczno- edukacyjne;

– grupowe zajęcia terapeutyczno- edukacyjne wybranymi metodami;

– terapia zajęciowa- grupowa;

– terapia zajęciowa- indywidualna;

– trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych;

– trening kompetencji społecznych;

– zajęcia kinezjologiczno- rehabilitacyjne;

– wieloprofilowa terapia indywidualna;

– zajęcia sportowo- uspołeczniające;

– zajęcia terapeutyczne na basenie;

– hipoterapia.

Rekrutacja do projektu została zakończona przed rozpoczęciem okresu jego realizacji.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu

I okres

Rok 2023 2024
Miesiąc 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Podzadanie
Działalność Punktu Informacyjnego X X X X X X X X X X X X
Działalność Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego X X X X X X X X X X X X
Indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne X X X X X X X X X X X X
Grupowe zajęcia terapeutyczno- edukacyjne wybranymi metodami X X X X X X X X X X
Terapia zajęciowa- grupowa X X X X X X X X X X
Terapia zajęciowa- indywidualna X X X X X X X X X X
Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych X X X X X X X X X X
Trening kompetencji społecznych X X X X X X X X X X
Zajęcia kinezjologiczno- rehabilitacyjne X X X X X X X X X X X
Terapia psychologiczno- pedagogiczna X X X X X X X X X X X
Zajęcia sportowo- uspołeczniające X X X X X X X X X X
Zajęcia terapeutyczne na basenie X X X X X X X X X X
Hipoterapia X X X X X X X X X X X X

 

II okres

Rok 2024 2025
Miesiąc 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Podzadanie
Działalność Punktu Informacyjnego X X X X X X X X X X X X
Działalność Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego X X X X X X X X X X X X
Indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne X X X X X X X X X X X X
Grupowe zajęcia terapeutyczno- edukacyjne wybranymi metodami X X X X X X X X X X
Terapia zajęciowa- grupowa X X X X X X X X X X
Terapia zajęciowa- indywidualna X X X X X X X X X X
Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych X X X X X X X X X X
Trening kompetencji społecznych X X X X X X X X X X
Zajęcia kinezjologiczno- rehabilitacyjne X X X X X X X X X X X
Terapia psychologiczno- pedagogiczna X X X X X X X X X X X
Zajęcia sportowo- uspołeczniające X X X X X X X X X X
Zajęcia terapeutyczne na basenie X X X X X X X X X X
Hipoterapia X X X X X X X X X X X X

 

Godziny otwarcia Ośrodka Terapeutycznego SOLIS RADIUS

PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK 7:00 – 19:30

SOBOTA 8:00 – 16:00

 

Za prawidłową realizację projektu odpowiadają:

KIEROWNIK ZADANIA

ARKADIUSZ SYPIEŃ

tel. 513 071 130

KOORDYNATOR ZAJĘĆ I GRUP TERAPEUTYCZNYCH

MONIKA ZGRAJA

tel. 691 587 945