Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 16 listopada 2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 16 listopada 2022 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzeniu zajęć terapii psychologiczno- pedagogicznej dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2020, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000204/09/D z dnia 11 maja 2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 1 – pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – psych-ped _2022-11-16
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o bezstronności – psych-ped _2022-11-16
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o ub. emer-rent. – psych-ped _2022-11-16  

Informacja dotycząca zakończenia postępowania ofertowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia