Zapytanie ofertowe z dnia 15 grudnia 2020 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

Zapytanie ofertowe z dnia 15 grudnia 2020 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2018, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000156/09/D z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe _AUDYT – pobierz
Załącznik nr 1_2020-12 – Wytyczne do audytu
Załącznik nr 1_2020-12 – Wytyczne do audytu_OŚW
Załącznik nr 2_2020-12- Formularz ofertowy
Załącznik nr 3a_2020-12 – oświadczenie o bezstronności – podmiot
Załącznik nr 3b_2020-12 – oświadczenie o bezstronności – osoba
Załącznik nr 4_2020-12 – wykaz wykonanych audytów
Załącznik nr 4_2020-12 – wykaz wykonanych audytów-PRZYKŁAD
Załącznik nr 5_2020-12 – wykaz osób do audytu
Załącznik nr 5_2020-12 – wykaz osób do audytu-PRZYKŁAD
Załącznik nr 6_2020-12 – umowa audytu

Informacja dotycząca zakończenia postępowania