Terapia indywidualna

Terapia indywidualna

Praca terapeutyczna w centrum terapii jest prowadzona pod superwizją.

Rodzaje zajęć:

 • zajęcia terapeutyczne (psychologiczne , pedagogiczne) umiejętności społecznych
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia integracji sensorycznej
 • terapia zajęciowa indywidualna
 • zajęcia kinezjologiczno- rehabilitacyjne i rehabilitacyjne
 • zajęcia terapeutyczne na basenie
 • hipoterapia

 

Terapia indywidualna  ta może się odbywać w ramach :

 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Solis Radius
 • Ośrodka Terapeutycznego  Solis Radius
 • Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego
 • Poradni Interwencji Kryzysowej Solis Radius