Zapytanie ofertowe z dnia 22 października 2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 22 października 2021 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na wybranych zajęć terapeutycznych dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2020, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000204/09/D z dnia 11 maja 2021 r.

00-Zapytanie ofertowe – zajęcia terap_2021-10-22
01-Formularz ofertowy – zajęcia terap_2021-10-22
02-Oświadczenie o bezstronności – zajęcia terap_2021-10-22
03-Oświadczenie o ub. emer-rent. – zajęcia terap_2021-10-22

Aktualizacja z dnia: 03.11.2021

Informacja dotycząca zakończenia postępowania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia